Wabia

mgr Marlena Wabia
psycholog, terapeuta, biegły sądowy,
specjalista w zakresie
terapii psychodynamicznej

Działalność zawieszona
do końca 2014r.

Usługi w zakresie:

psychoterapia analityczna indywidualna

- kryzysy rozwojowe (młodzież i dorośli)
- zaburzenia nerwicowe (leki, depresje, fobie)
- zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia)
- zaburzenia osobowości (uzależnienia psychiczne)

psychoterapia analityczna rodzinna

- kryzysy małżeńskie
- trudności wychowawcze z dziećmi
- rekonstrukcja rodziny
- utrata bliskich

diagnoza psychologiczna

- osobowości
- rodziny w kryzysie
- rozwoju poznawczego (inteligencji)

mediacja rodzinna

- w sytuacjach okołorozwodowych
- opieki nad dziećmi
- podziału majątku

biegły sądowy w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich

- ekspertyzy i opinie psychologiczne na zlecenie sądu

pomoc psychologiczna Polakom za granicą


© 2008- IFG Design. All rights reserved.